ความรู้ด้านต่างๆ ในญี่ปุ่น ถูกร้อยเรียงแล้วแปลงให้ผู้คนหลากวัยซึมซับได้ง่ายด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์ การเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายผ่านสื่อต่างๆ ทั้งหุ่นจำลอง งานกราฟิก หรือ Interactive ต่างๆ ให้เราเพลิดเพลินได้ทุกครั้งที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศนี้ สำหรับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยในเมืองโอซาก้าเองก็ใช้วิธีการนำเรื่องราวในอดีตมาจัดเรียงใหม่เป็นระบบลงในพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยใน Osaka Museum of Housing and Living พิพิธภัณฑ์นี้ไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยอาคารของตัวเอง แต่อยู่ชั้นบนของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นอาคารสูงในเมือง กินพื้นที่ 3 ชั้น มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ส่วนที่น่าสนใจคือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่ออกจะเป็นยาขมกับคนที่ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ ให้ออกมาเข้าใจง่าย จับต้องได้ เล่นได้ การเข้ามายังพิพิธภัณฑ์นี้ให้เริ่มต้นที่หาอาคารในย่านสถานีเทนจิมบาชิ เพื่อมายัง Housing Information Center จากนั้นขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น 8

 

 

หลังจากผ่านส่วนทางเข้าจะต้องขึ้นมาบนชั้น 9 หรือชั้น 10 เริ่มต้นเนื้อหาจัดแสดงด้วยการจำลองเมืองโอซาก้าทั้งบ้านเรือน ตรอกซอกซอยจำนวน 2 ซอยหลัก ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยเอโดะ คือช่วง ค.ศ. 1603-1867 หากเทียบกับบ้านเราก็คือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถึง ร.4 เมื่อเข้ามาชมยังส่วนแรกจะพบกับโรงอาบน้ำ ภายในดัดแปลงเป็นโรงภาพยนตร์ที่ฉายเรื่องราวความเป็นมาของเมืองโอซาก้าผ่านพ่อแม่ลูกครอบครัวหนึ่ง ด้วยแอนิเมชันที่เล่าเรื่องง่ายๆ แบบสรุปให้เห็นภาพรวมก่อนที่จะไปชมส่วนอื่นต่อ เรื่องราวความเป็นอยู่ในอดีตถูกจัดเรียงด้วยการเอาข้าวของเครื่องใช้ในอดีตมาใส่ไว้ในเรือนไม้ค้าขายสำหรับตรอกแรก ที่มีทั้งสินค้าที่ซื้อขายกันในยุคนั้นสิ่งของในเทศกาลต่างๆ แล้วมาจบที่เทนจินมารุ รถลากไม้ทรงเรือที่ใช้สำหรับงานเทศกาลเทนจิน ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 2001 หลังจากถูกเก็บไว้กว่า 75 ปี แล้วนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

 

 

จนเมื่อถึงซอยที่ 2 เป็นการจัดแสดงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สามารถเดินเข้าไปยังห้องต่างๆ ให้เห็นแบบแผนการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยเอโดะ มีการแบ่งส่วนทั้งห้องโถง ครัว ห้องน้ำแบบโบราณ สำหรับคนที่ชอบดูการแต่งบ้านญี่ปุ่นในระดับรายละเอียดคงจะรู้สึกสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะมีการจัดวางเครื่องเรือนแบบต่างๆ ที่แสดงถึงการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่การอยู่อาศัยได้น่าสนใจ

 

Osaka Museum of Housing and Living ห้องโถงสมัยเอโดะOsaka Museum of Housing and Living สามารถเดินชมได้

 

สำหรับคนทั่วไป ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดอาจเป็นเมืองโอซาก้าจำลองในขนาดเท่าของจริง ที่สามารถเข้าชมได้ แต่สำหรับผมที่สนใจด้านออกแบบ ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมอยู่แล้ว การเข้ามาชมนิทรรศการถัดไปที่ชั้น 8 เป็นส่วนที่ผมใช้เวลากับหุ่นจำลองบ้านเรือนในยุคต่างๆ สังเกตความเปลี่ยนแปลงในยุคต่างๆ ที่ส่งอิทธิพลต่อพัฒนาการอย่างมีเอกลักษณ์ เนื้อหานิทรรศการส่วนนี้เล่าถึงบ้านเรือนใน 3 ยุคสมัย แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของญี่ปุ่น ทั้งสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) สมัยไทโช(ค.ศ.1913-1926) และสมัยโชวะ (ค.ศ. 1926-1989) เมื่อเปรียบเทียบกับทางตะวันตก ช่วงเวลาเหล่านี้คือช่วงสมัยใหม่ที่บ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงจากแบบนีโอคลาสสิกไปสู่รูปแบบโมเดิร์นที่เป็นผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม หากลองเปรียบเทียบกับไทยคือเป็นช่วงที่สังคมบ้านเราเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมตะวันตกอย่างมาก ตั้งแต่สมัย ร.5 ถึง ร.9 ในโอซาก้าช่วงปี ค.ศ. 1880 เองก็ได้รับอิทธิพลตะวันตกต่อเนื่องจากสมัยเมจิ เราสามารถดูรายละเอียดบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งในส่วนพื้นที่ตั้งถิ่นฐานชาวต่างชาติคะวะกุชิ

 

Osaka Museum of Housing and Living ย่านที่พักสมัยก่อน

 

จนมาถึงบ้านเรือนในช่วงปี ค.ศ. 1900 ความทันสมัยเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการสัญจรที่มีทั้งรถราง รถยนต์ ทางเท้าริมถนนเต็มไปด้วยเสาไฟ ทำให้เรารู้ได้ว่าไฟฟ้าได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในช่วง 120 ปีที่แล้ว มาถึงช่วงปี ค.ศ. 1935 มีการสร้างบ้านแถวย่านชานเมือง หุ่นจำลองถูกแสดงทั้งแบบปิดให้เห็นแต่ภายนอก พร้อมไปกับแสดงการจัดผังบ้าน ทำให้เห็นการผสมผสานระหว่างสไตล์ตะวันตกจากภายนอก ส่วนพื้นที่ภายในมีการใช้ทางเดินแบบตะวันตกเข้ามาผสมกับระบบห้องของญี่ปุ่น

 

Osaka Museum of Housing and Living รถที่ถูกนำมาดัดแปลงOsaka Museum of Housing and Living ภาพภายในที่พัก

 

จนมาถึงช่วงปี ค.ศ. 1948 หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่อยู่อาศัยจนเกิดการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว นำมาต่อเติมจนเกิดที่พักอาศัยสำหรับแต่ละครอบครัว ถือเป็นการออกแบบจากความขาดแคลนที่น่าสนใจทีเดียว จากนั้นในช่วงปี ค.ศ. 1956 จึงเริ่มเปลี่ยนที่พักอาศัยแนวราบมาสู่การอยู่อาศัยในแบบอพาร์ทเมนต์ ทำให้รูปแบบของที่พักอาศัยเปลี่ยนความหมายไปจากการพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามที่ส่งผลจนถึงปัจจุบัน

เมื่อมาถึงโอซาก้าแล้ว ขอให้ลองเข้ามาชม Osaka Museum of Housing and Living ได้ความรู้ในแบบรวบรัดที่สนุกคุ้มเวลาแน่นอน

Info
Hours :
10:00-17:00 น.
Holiday : วันอังคาร และวันที่ 29 ธันวาคมถึง 2 มกราคม
Entrance Fee : ผู้ใหญ่ 600 เยน, นักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 300 เยน
Website : http://konjyakukan.com/

LIKE & SHARE

ชอบเรื่องนี้จนต้องบอกต่อ