NextLandingNagoya

Next Landing Nagoya : แคมเปญชวนนักท่องเที่ยวไทยสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในภูมิภาคชูบุ (สิ้นสุดแล้ว)
ภูมิภาคชูบุมีอะไรมากกว่าที่คิด "Next Landing Nagoya" แคมเปญใหม่ชวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยว กิน ช้อปที่นาโกย่าและสถานที่ใกล้เคียงในภูมิภาคชูบุ