Matsuri

Nebuta Matsuri : เติมความสนุกในวันอากาศอบอ้าวด้วยเทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ติดอันดับท็อปทรีของภูมิภาคโทโฮคุ
ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองและวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นในงาน "เนบูตะมัตสึริ" (Nebuta Matsuri) เทศกาลฤดูร้อนสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดอาโอโมริ (Aomori)