Ohsyo Fruits Farm

Ohsyo Fruits Farm : ชวนกินเชอร์รี่แบบไม่อั้นที่ฟาร์มผลไม้โอโชในจังหวัดยามากาตะ
เที่ยวญี่ปุ่นทำอะไรดี ลองชวนคนรู้ใจไปทำกิจกรรมเก๋ๆ เก็บเชอร์รี่รสหวานฉ่ำกินสดจากต้นที่ฟาร์มผลไม้โอโช (Ohsyo Fruits Farm) ในยามากาตะ