LeFRONT

Kawasaki Aquarium : ชวนชมความงามของน่านน้ำจากทั่วโลกที่อควาเรียมแห่งใหม่ในจังหวัดคานางาวะ
ครั้งแรกในญี่ปุ่นกับการนำสัตว์น้ำนานาชนิดจากน่านน้ำทั่วโลกมาไว้ที่ Kawasaki Aquarium (Kawasui) อควาเรียมแห่งใหม่ในจังหวัดคานางาวะที่ให้ผู้คนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำได้ใกล้ชิดกว่าที่เคย