Osechi

OSECHI : มื้ออาหารปีใหม่ส่งความสุข
ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ คนญี่ปุ่นเองก็มีประเพณีรับปีใหม่ ทำอาหารรับประทานพร้อมหน้าพร้อมตากัน หนึ่งในนั้นก็คือ “โอเซจิ” (Osechi)