Resort Shirakami

Resort Shirakami : รถไฟสายธรรมชาติที่พาวิ่งเลียบทะเลสีฟ้าใสรับกับสีเขียวสดสวยของมรดกโลก Shirakami-Sanchi
นั่งรถไฟกินลมชมวิวภูเขาและทะเลไปพร้อมๆ กันกับ Resort Shirakami รถไฟที่วิ่งตั้งแต่จังหวัดอาคิตะไปจนถึงจังหวัดอาโอโมริ สาวกรถไฟญี่ปุ่นห้ามพลาด!