Warabi Mochi

Warabimochi-Kamakura : วาราบิโมจิ ยอดฮิตย่านบิคังคุราชิกิที่โอคายาม่า
Kanmidokoro Kamakura ร้าน Warabimochi ที่มีมากกว่า 30 สาขา ขนมญี่ปุ่นดั้งเดิมเจ้าดัง มาเปิดสาขาย่านประวัติศาสตร์บิคังคุราชิกิ เมืองคุราชิกิ จังหวัดโอคายาม่า
TORORITENSHI no WARABI-MOCHI : โทโรริเทนชิ โนะ วาราบิโมจิ ลิ้มลองวาราบิโมจิสูตรเฉพาะของทางร้านและเมนูวาราบิโมจิแบบดื่มได้
ชวนกินวาราบิโมจิคลุกผงถั่วคินาโกะจากร้าน TORORITENSHI no WARABI-MOCHI ที่ลือกันว่าวาราบิโมจินุ่มถึงขนาดเอาเข้าปากแล้วละลายไปกับลิ้นเลยทีเดียว
Food in Nara : 7 อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อในจังหวัดนารา
ของกินในจังหวัดนารา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม ล้วนแต่มีเสน่ห์และมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เทนริราเมน โซเมน เนื้อยามาโตะ วาราบิโมจิ ฯลฯ