Warabi Mochi

Food in Nara : 7 อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อในจังหวัดนารา
ของกินในจังหวัดนารา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม ล้วนแต่มีเสน่ห์และมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เทนริราเมน โซเมน เนื้อยามาโตะ วาราบิโมจิ ฯลฯ
TORORITENSHI no WARABI-MOCHI : โทโรริเทนชิ โนะ วาราบิโมจิ ลิ้มลองวาราบิโมจิสูตรเฉพาะของทางร้านและเมนูวาราบิโมจิแบบดื่มได้
ชวนกินวาราบิโมจิคลุกผงถั่วคินาโกะจากร้าน TORORITENSHI no WARABI-MOCHI ที่ลือกันว่าวาราบิโมจินุ่มถึงขนาดเอาเข้าปากแล้วละลายไปกับลิ้นเลยทีเดียว