sanitary napkin

ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วไม่ทิ้ง
หนึ่งในขยะที่ย่อยสลายได้ยากที่สุด คือผ้าอนามัย เปลี่ยนพฤติกรรมมาลองใช้ 'ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วไม่ต้องทิ้ง' ดูไหม ช่วยโลกกัน :)