Service

10 สิ่งดีต่อใจ พบได้ในญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นได้ขึ้นชื่อถึงความละเอียดลออของการใส่ใจขั้นเทพแบบชนิดที่ว่าผู้ได้รับบริการต่างก็ชื่นชมยินดีและสิ่งที่ได้รับนั้นก็เกินความคาดหวังของผู้รับจริงๆค่ะ