Kodomonohi

ปล่อยปลาคาร์ปหนึ่งพันตัว แหวกว่ายเฉลิมฉลองในเทศกาลวันเด็กผู้ชาย!
ชวนปิกนิกริมแม่น้ำ เฉลิมฉลองเทศกาลวันเด็กญี่ปุ่นกับธงปลาคาร์ป 1 พันตัว ถึงวันที่ 5 พ.ค. นี้