Kamenoko Sponge

ฟองน้ำดีๆ เป็นศรีแก่ครัว
รู้จักแบรนด์ "Kamenoko" ฟองน้ำทำความสะอาดของญี่ปุ่นที่เปิดขายมานานกว่า 112 ปี! โดดเด่นในเรื่องดีไซน์ที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ตอบโจทย์แม่บ้านยุคใหม่ที่สุด!