Italian

9 Lunch Buffets in Shinjuku : รวมบุฟเฟ่ต์กลางวันจุกๆ ที่ชินจูกุ
SHINJUKU LUNCH BUFFET! รวม 9 ร้านบุฟเฟ่ต์กลางวันที่ย่านชินจูกุในโตเกียว ยกมาหมดทั้งคาวหวาน ญี่ปุ่น ไทย อิตาเลียน ไม่ว่าร้านไหนๆ ก็บรรยากาศดีและราคาย่อมเยา