Toyooka Bag : ประวัติโทโยโอกะเมืองแห่งกระเป๋า และช่างกระเป๋าสานหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น
เมืองโทโยโอกะในจังหวัดเฮียวโงะ เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องกระเป๋า ที่นี่ผลิตกระเป๋ามากเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น และยังมีช่างทำกระเป๋าสานเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นด้วย