Public Bath

Idobata Art in Kosugiyu: “เซนโต” แห่งแรกของโลกที่เข้าได้แบบไม่ต้องแก้ผ้า! 
หมดกังวลเรื่องความเขินอาย เมื่อ 'เซนโต' หรือ 'โรงอาบน้ำสาธารณะ' เปิดให้เข้าไปแช่ได้แบบไม่ต้องแก้ผ้ากันได้ที่อีเว้นท์ "Idobata Art in Kosugiyu"