Gadoshita

Ginza Gadoshita : มีจริงหรือ แหล่งแฮงเอาต์ร้านอาหารราคาถูกและดีที่ย่านกินซ่า 
ใครจะไปรู้ว่าในย่านกินซ่า (Ginza) จะมีแหล่งร้านค้าราคาถูกอย่างบริเวณโซน "Gadoshita" ซ่อนตัวอยู่ ทีสำคัญเดินจากใจกลางสี่แยกกินซ่ามาเพียง 5 นาทีก็ถึงแล้ว!