วัดระดับหรือไม่?
ปัจจุบันนี้ชาวญี่ปุ่นสนใจเรียนภาษาไทยกันมากขึ้น ว่าแต่เขาใช้อะไรในการวัดระดับภาษากันล่ะ?