MirrorBowler

PLANET OF MIRRORBOWLER : งานแสดงศิลปะจัดวางสุดอลังการในโอซาก้าโดยกลุ่มศิลปินใหม่ที่น่าจับตามอง
ชวนสัมผัสความงามของผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแสงไฟหลากสี โดยกลุ่มศิลปิน MirrorBowler ที่นิทรรศการศิลปะ 'PLANET OF MIRRORBOWLER by ELEMENTS'