Naeba Dragondola

Naeba Dragondola : ชวนนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น
นั่งกระเช้านาเอบะ ดรากอนโดลา (Naeba Dragondola) ที่มีความยาวอันดับ 1 ในญี่ปุ่น พร้อมชมทิวทัศน์สุดอลังการตามแบบฉบับของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของนีงาตะ