Yukitsuri

5 สถานที่ Must-Go ใน คานาซาว่า (Kanazawa)
คานาซาว่า (Kanazawa) เมื่องเล็กๆ ที่หลายคนไม่รู้จัก แต่จริงๆ แล้วมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง รวมถึงเป็นเมืองยอดนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นด้วยกันเองนะ!