SUIDEN TERRASSE

SUIDEN TERRASSE : เติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ด้วยหนังสือและความขจีของท้องทุ่ง ณ โรงแรมกลางผืนนาในยามากาตะ
เติมเต็มความสุขให้วันหยุดของคุณที่ SHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE โรงแรมที่ลอยอยู่บนผืนนาของย่านโชไน (Shonai) บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและถือเป็นแหล่งผลิตข้าวชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดยามากาตะ