Mishima Skywalk

Mishima Skywalk : ชมวิวงามของผืนป่าและภูเขาไฟฟูจิจากสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น
Mishima Skywalk แลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองโตเกียว มีพื้นที่พักผ่อนสีเขียวในป่าใหญ่ที่เหมาะสำหรับคนทุกวัย และมีสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น!