Shimeno

Shimeno อุเมะชูเจลลี่ขนมยอดฮิตกว่า 46 ปี รีดีไซน์ใหม่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมคลาสสิกญี่ปุ่น
สาวกอุเมะชูต้องฟิน! Shimeno อุเมะชูเจลลี่ที่ได้แรงบันดาลใจภาพพระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบบิวะซึ่งปรากฏใน Manyoshu หนึ่งในวรรณกรรมคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น