Coca Cola Orange Vanilla

Coca-Cola รสส้มและวานิลลา วางจำหน่ายทั่วญี่ปุ่น 15 มิถุนายนเป็นต้นไป
Coca-Cola รสส้มและวานิลลา รสชาติใหม่ด้วยรสชาติชวนให้ย้อนนึกถึงไอศกรีมรสส้มเมื่อครั้งวันวาน วางจำหน่ายทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป