Rilakkuma and Kaoru Exhibition

ชวนส่องเบื้องหลังแอนิเมชันริลัคคุมะในนิทรรศการ Rilakkuma and Kaoru ที่ห้างสรรพสินค้า SEIBU Ikebukuro (สิ้นสุดแล้ว)
งาน Rilakkuma and Kaoru Exhibition นิทรรศการเอาใจสาวกหมีขี้เกียจที่เผยเบื้องหลังการทำแอนิเมชันแสนสนุกและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกสุดลิมิเต็ด