Sakurasaku

Am I Japanese Wagyu Beef? | ใช่ว่าวัวทุกตัวในญี่ปุ่นคือ “วากิว”
ไม่ใช่วัวทุกตัวในญี่ปุ่นที่จะถูกเรียกว่า “วากิว” ตามติดชีวิตเจ้าวัว เฟ้นหนทางสู่การเป็นวากิว!