Culture

TERAHAKU นอนค้างวัดญี่ปุ่นที่พักสไตล์ใหม่เตรียมเข้าสู่เว็บไซต์ Airbnb
เมื่อเว็บไซต์ Terahaku ได้เปิดโอกาสให้สถานที่ทางศาสนาอย่าง “วัด” กลับกลายมาเป็นที่พักให้เหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยได้เข้าพัก
สัทอักษรหรือไม่?
sawàtdii chaaw KIJI thúk thân phɔɔ ca ʔàan ʔɔ̀ɔk máy khráp? สวัสดีชาว KIJI ทุกท่าน พอจะอ่านประโยคที่เขียนไปข้างต้นออกไหมครับ