Enoshima-Kamakura Free Pass

Kamakura is calling you : แชร์แพลนเที่ยว “คามาคุระ” แนะจุดถ่ายรูป กิน ช็อปแบบวันเดย์ทริป
แชร์แพลนเที่ยว กิน ช็อปแบบวันเดย์ทริปที่ “คามาคุระ (Kamakura)” เมืองเก่าเคล้าวัฒนธรรมอายุร้อยกว่าปีในจังหวัดคานางาวะ (Kanagawa)
Enoshima-Kamakura Free Pass : แนะนำพาสสุดคุ้มสำหรับการท่องเที่ยวเอโนชิมะและคามาคุระ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปที่เกาะเอโนชิมะ (Enoshima) และคามาคุระ (Kamakura) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดคานางาวะ (Kanagawa) โดยใช้บัตรโดยสารสุดคุ้ม Enoshima-Kamakura Free Pass ในการเดินทางระหว่างเอโนชิมะกับคามาคุระได้ไม่จำกัด