stay home with the sea

stay home with the sea : โปรเจกต์ชวนอยู่บ้านชมความน่ารักของโลกใต้น้ำจากอควาเรียมดังทั่วญี่ปุ่น
เพื่อไม่ให้ความสุขจางหายในช่วงที่หลายสถานที่ถูกปิดชั่วคราว stay home with the sea โปรเจกต์ชวนอยู่บ้านชมความน่ารักของโลกใต้น้ำจากอควาเรียมดังทั่วญี่ปุ่น