Zcongklod Bangyikhan

Zcongklod Bangyikhan | ทรงกลดกับบทบาทที่มากกว่า บ.ก.
สำรวจการเดินทางของก้อง-ทรงกลด อะไรคือพลังที่ทำให้บรรณาธิการอาชีพอย่างเขา ตัดสินใจสร้างสิ่งใหม่ในวัยที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการดูแลรักษาความสำเร็จเดิมเอาไว้