La Maison Shirokane

ลิ้มรสความอร่อยแห่งฤดูใบไม้ร่วง กับเมนูใหม่จาก La Maison SHIROKANE Grand
ฤดูใบไม้ร่วงนี้ La Maison SHIROKANE ได้ผสมผสานเบเกอรี่ตะวันตกเข้ากับวัตถุดิบแห่งฤดูใบไม้ร่วงญี่ปุ่น ออกมาเป็นขนมสุดพิเศษที่สายหวานต้องลอง!