teamLapBorderless

Lost in Transla(b)tion : พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลแห่งแสงสีที่เจ๋งที่สุดในโตเกียว
DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลแห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงโตเกียว เปิดประสบการณ์ชมงานศิลปะที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนภาพวาดเท่านั้น