Capy Neko Cafe

Capy Neko Cafe : คาเฟ่แมวและคาปิบาร่าแห่งแรกของโลก ณ กรุงโตเกียว
สัมผัสประสบการณ์ชวนละลายหัวใจจากบรรดาแมวเหมียวและคาปิบาร่าสุดน่ารักที่ "Capy Neko Cafe" คาเฟ่แมวและคาปิบาร่าแห่งเดียวในญี่ปุ่นและแห่งเดียวในโลก!