Ine Fishing Village : หาเวลามาโรแมนติกที่อิเนะ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในเกียวโต
ภาพของห้องแถวไม้โบราณเรียงรายติดริมทะเล ภาพสวยชวนฝันที่พาฉันเดินทางไปถึงญี่ปุ่น ที่หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine Fishing Village)
Romantic Drama of Ine : เรื่องเล่าของนักจับปลาในหมู่บ้านอิเนะ เกียวโต
เรื่องเล่าจากชาวประมง กับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ 'หมู่บ้านอิเนะ' (Ine Fishing Village) จังหวัดเกียวโต หมู่บ้านริมแม่น้ำที่สุดแสนจะโรแมนติก