Out Bound

Out Bound: เอาใจพ่อบ้านใจกล้าด้วยร้าน Zakka แมนๆ
ยกให้ร้าน 'Out Bound' เป็น King of Zakka ที่เหล่าพ่อบ้านใจกล้าต้องเดินทางมากัน ด้วยสไตล์การตกแต่งร้านที่เน้นสีธรรมชาติเผยให้เห็นเนื้อสัมผัสของพื้นผิวทั้งหมด
KICHIJOJI : 4 ร้าน ZAKKA ที่ทำให้เราอยากซื้อทุกอย่างจนแทบบ้า!
เสน่ห์ของย่านคิชิโจจิ (Kichijoji) คือความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างความเจริญรุ่งเรือง ความทันสมัย ความสนุกสนาน กับความเงียบสงบและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์