Fujisan

ชมภูเขาไฟฟูจิจากเมืองโตเกียวก็ได้นะรู้รึเปล่า
รวมจุดชมภูเขาไฟฟูจิ (Fujisan) จากเมืองโตเกียวสำหรับคนมีเวลาน้อย
Fuji Excursion : รถไฟด่วนพิเศษสายแรกมุ่งตรงสู่ภูเขาไฟฟูจิเปิดให้บริการ 16 มีนาคมนี้!
รถไฟสายด่วนพิเศษสายใหม่ล่าสุด วิ่งตรงสู่ภูเขาไฟฟูจิด้วยเวลาน้อยกว่าเดิมถึง 30นาที!