L’Occitane Cafe

5 สถานที่จิบกาแฟสุดชิลพร้อมชมวิวโตเกียว
The 5 Best Coffee Shops in Tokyo! เมื่อมีเวลาว่างก็ต้องหาที่พักผ่อนสักหน่อย แต่จะมีอะไรดีไปกว่าการได้นั่งจิบกาแฟไป ชมวิวไปในร้านกาแฟใจกลางเมืองโตเกียวอีกล่ะ