Onsenji Temple

Buddha Statue in Onsenji Temple : ชมพระแม่กวนอิมพันปีที่คิโนะซากิออนเซ็น
วัดออนเซ็นจิ (Onsenji Temple) วัดดังในหมู่บ้านคิโนะซากิ สถานที่ประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมอายุ 1,300 ปีที่ถือกำเนิดพร้อมกับหมู่บ้าน
Kinosaki Onsen : ครบรอบ 1,300 ปี หมู่บ้านออนเซ็นเก่าแก่คิโนะซากิ
คิโนะซากิออนเซ็น (Kinosaki Onsen) อายุครบ 1,300 ปี ในปี 2021 นี้แล้ว โดยพระสงฆ์จากวัดออนเซ็นจิออกมาสวดมนต์ไล่โควิด เรียกขวัญกำลังใจกลับคืนสู่หมู่บ้าน