Shiseido Parlor

Shiseido Parlor Ginza : ร้านขนมชื่อดังย่านกินซ่าฉลองครบรอบ 120 ปี วางขายช็อกโกแลตสุดพิเศษทุกสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น
Shiseido Parlor Ginza ร้านขนมชื่อดังย่านกินซ่าฉลองครบรอบ 120 ปี วางขายช็อกโกแลตสุดพิเศษอย่าง Hanatsubaki Chocolat ทุกสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น