Animage and Ghibli Exhibition

ย้อนชมก้าวแรกของสตูดิโอจิบลิและความคลาสสิกของนิตยสารการ์ตูนระดับตำนานใน Animage and Ghibli Exhibition (สิ้นสุดแล้ว)
Animage and Ghibli Exhibition นิทรรศการย้อนรอยจุดเริ่มต้นของสตูดิโอจิบลิและนิตยสารการ์ตูนเก่าแก่ของญี่ปุ่น มีกำหนดจะจัดขึ้นที่โตเกียวและมิยางิ