Setonaikai

Shikoku Aquarium : เผยโฉมอควาเรียมใหญ่ที่สุดบนเกาะชิโกกุ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโกกุ (Shikoku Aquarium) อควาเรียมแห่งใหม่ใหญ่สุดในเกาะชิโกกุ ตื่นตากับปลาฉลามหัวค้อนหยักในตู้ปลาเหนือเพดาน
Shimotsui : หมู่บ้านเงียบสงบริมทะเลชวนฝันหวานที่ชิโมะซุอิ
ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามาแบบรอบทิศ ที่ 'ชิโมะซุอิ (Shimotsui)' หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ริมทะเลในจังหวัดโอคายาม่า (Okayama) ภูมิภาคชูโงกุ (Chugoku)