Studio Gibli

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่จาก Studio Gibli ที่โกเบ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคมนี้! (สิ้นสุดแล้ว)
แฟนสตูดิโอจิบลิห้ามพลาด Studio Ghibli Grand Exhibition 2018 นิทรรศการรวบรวมผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาผ่านฝีมือของสตูดิโอจิบลิ