Doyo no Ushi no Hi

เติมพลังฤดูร้อนด้วยการกินอาหารญี่ปุ่นดีๆ ทั้งนัตโตะและอุนางิใน ‘วันแห่งการกินปลาไหล’
วันแห่งการกินปลาไหล (Doyo no Ushi no Hi) หนึ่งในเทศกาลฤดูร้อนที่เหมาะแก่การแวะ UFM Fuji Super ช็อปเมนูปลาไหลมากินให้ร้อนนี้มีพลัง!