Castle

Tokyo Castle หายไปไหน!!?
สถานที่ที่มักถูกปักหมุดไว้ในลิสต์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นคือ 'ปราสาท' แม้ปราสาทจะกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดทั่วญี่ปุ่น แต่เคยสงสัยไหม ว่าทำไมโตเกียวถึงไม่มีปราสาท?