NAKANO BROADWAY

Nakano Broadway: นากาโนะบรอดเวย์ สวรรค์ของชาวโอตาคุ
บลูเรย์การ์ตูน ฟิกเกอร์ โมเดล เกม ของสะสมเกี่ยวกับเกมการ์ตูนญี่ปุ่นทุกยุคทุกสมัย บางชิ้นบางอันอาจหาไม่ได้ในที่ใดในโลกนี้แล้วนอกจากที่นี่ Nakano Broadway