Jigoku Meguri

8 Hells of Beppu : บ่อนรกในเบปปุที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้ง
สำรวจจิโกกุ เมกุริ (Jigoku Meguri) บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติหลากสีในเมืองเบปปุ (Beppu) ที่คนท้องถิ่นบอกว่าถ้าไม่ไปคงเหมือนยังมาไม่ถึง
Oita : ชวนปล่อยใจที่ “โออิตะ” เมืองน้ำพุร้อนเล็กๆ บนเกาะคิวชู
พักกายพักใจให้ธรรมชาติบำบัดที่ "โออิตะ (Oita)" เมืองแห่งน้ำพุร้อนและออนเซ็นในภูมิภาคคิวชู ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองทีมีพื้นที่สีเขียวชอุ่มเป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น