Cafe in Aomori

Apple Dessert in Aomori : 7 ร้านขนมแสนน่ากินที่ทำจากแอปเปิ้ลอาโอโมริ
มารู้จักกับ 7 ร้านในจ. อาโอโมริที่ขึ้นชื่อเรื่องแอปเปิ้ลอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น แต่ละร้านก็ได้ครีเอทเมนู ขนม ที่ทำจาก แอปเปิ้ลอาโอโมริ ออกมาน่าสนใจไม่แพ้กัน