BEAMS

BEAMS JAPAN x COW ร่วมกับนักวาดการ์ตูนดัง แปลงโฉมเซนโตในโตเกียวให้คนรุ่นใหม่อยากไปใช้บริการมากขึ้น
เมื่อเซนโตได้รับความนิยมลดน้อยลง BEAMS JAPAN และสบู่ COW พร้อมด้วยนักวาดการ์ตูน Mari Yamazaki จึงได้ร่วมมือกันชุบชีวิตใหม่ให้โรงอาบน้ำเก่าแก่