Katsushika Hokusai

Sumida Hokusai Museum : พิพิธภัณฑ์โฮะคุไซในกรุงโตเกียว ตำนานป๊อบคัลเจอร์ของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเอโดะ
พิพิธภัณฑ์ "โฮะคุไซ ( Sumida Hokusai Museum )" จาก Katsushika Hokusai ศิลปินญี่ปุ่นยอดฝีมือ ตำนานป๊อบคัลเจอร์ตั้งแต่สมัยเอโดะ