Hidako

Shimotsui : หมู่บ้านเงียบสงบริมทะเลชวนฝันหวานที่ชิโมะซุอิ
ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามาแบบรอบทิศ ที่ 'ชิโมะซุอิ (Shimotsui)' หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ริมทะเลในจังหวัดโอคายาม่า (Okayama) ภูมิภาคชูโงกุ (Chugoku)